Księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Naszym Klientom, których dotyczy obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów proponujemy kompleksowe usługi księgowe z tego zakresu. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie, prowadząc skrupulatną ewidencję wszystkich osiąganych przychodów i ponoszonych rozchodów.

Nasze usługi proponujemy również przedsiębiorcom rozliczającym się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, pomagając w rzetelnym i uporządkowanym odnotowaniu przychodów, które stanowią podstawę tej formy opodatkowania.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm dużych, jak i małych, zawsze dostosowując zakres wykonywanych czynności do Państwa potrzeb.

W zakresie naszych usług mieści się między innymi:

  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
  • Składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu dla Klienta organowi podatkowemu
  • Przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku podatkowego
  • Zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
  • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
  • Jednolity Plik Kontrolny do Urzędu Skarbowego (JPK) – małe przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa, firmy średnie i duże – przygotowanie i wysłanie.