Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Warszawa

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe pozwalają przedsiębiorcy spać spokojnie i nie martwić się w razie ewentualnej kontroli. W Horizon Finance dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także zaangażowaniem, aby nie dopuścić do niedopatrzeń i niejasności. Umożliwiamy naszym Klientom skupienie się na faktycznym prowadzeniu działalności, przejmując obowiązki dotyczące obsługi księgowej firmy. Tym, co plasuje nas w czołówce firm zajmujących się rachunkowością, są skuteczne sposoby działania i reakcji wypracowane przez lata świadczenia usług księgowych przedstawicielom rozmaitych branż i napotykania różnego rodzaju wyzwań.

Prowadzimy skrupulatną ewidencję wszystkich dokumentów, sporządzamy wymagane deklaracje do urzędów, w tym Jednolity Plik Kontrolny – JPK. Księgi rachunkowe prowadzone przez nas odznacza najwyższa jakość i dokładność, a dzięki szeregowi dodatkowych podejmowanych przez nas czynności nasi Klienci nie muszą się martwić o nic, co związane ze sprawami księgowo-formalno-prawnymi.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to przede wszystkim:

 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT
 • Obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) – sporządzanie i wysyłanie dokumentu
 • Wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem CIT i PIT
 • Oferujemy również usługi dodatkowe, świadczone na życzenie Klienta. Ich zakres obejmuje:
  • Opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
  • Wprowadzanie do systemu bankowego przelewów bankowych i monitorowanie rozrachunków
  • Prowadzenie rozliczeń z US, ZUS i innymi organami podatkowymi
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP w zakresie informacji wynikających z prowadzonej księgowości
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym:
   • bilansu,
   • rachunku wyników,
   • informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym jeśli występuje taki obowiązek)
  • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi (w zakresie bieżących spraw księgowych)
  • Sporządzanie i wysłanie plików JPK
  • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
  • Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US
  • Porady, konsultacje oraz przygotowywanie i składanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów