Usługi kadrowo płacowe

Obsługa kadrowa spółek i przedsiębiorstw

Formalności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa to nie tylko księgowość, ale też obowiązki związane z kadrami i płacami. Biuro księgowe Horizon Finance oferuje kompleksowe usługi z tego zakresu. Dzięki naszej szerokiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu obsługa kadrowa spółek i przedsiębiorstw przebiega sprawnie i z zachowaniem wszelkich norm. Wyróżnia nas skrupulatność, szybkie reagowanie na wszystkie problemy i doskonała znajomość przepisów. Prowadzimy akta osobowe pracowników, zajmujemy się również płacami i wszystkimi związanymi z tym formalnościami.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

  • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  • Zgłoszenia i wyrejestrowania z ZUS płatników i ubezpieczonych pracowników
  • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS
  • Sporządzanie rocznych deklaracji pracowników
  • Prowadzenie akt osobowych
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie kart urlopowych